Ubezpieczenia firmowe

Zabezpieczymy Twoją firmę przed stratami finansowymi wynikającymi z nieprzewidzianych zdarzeń losowych, uszkodzeniami majątku firmowego, roszczeniami wynikającymi ze spowodowanych szkód. 

ubezpieczenie firmy andrychów

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Zapewnimy ochronę na wypadek strat spowodowanych wydarzeniami losowymi zarówno w majątku trwałym jak i ruchomym.

Ubezpieczenie pracowników

Oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń grupowych chroniących zdrowie i życie Twoich pracowników.

Odpowiedzialność cywilna

Zabezpieczymy Twoją firmę przed roszczeniami wynikającymi ze spowodowanych szkód, niedotrzymanych terminów itp.

Inne

OC przewoźnika, cargo, floty, obowiązkowe OC dla niektórych zawodów