Ubezpieczenia majątkowe

Obejmują cały Twój majątek stały i ruchomy. Dom, mieszkanie, sprzęty domowe.

Zadzwoń

W celu poznania spersonalizowanej oferty.

Kontakt

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Możesz zabezpieczyć swój dom, mieszkanie, ruchomości od wszelkich wydarzeń losowych i sił natury np. pożar, wichura, trzęsienie ziemi, powódź, przepięcia elektryczne ale także wandalizmu.

Ubezpieczenia mienia od kradzieży

Zabezpiecz swoje mienie ruchome przed kradzieżą i włamaniami.

OC w życiu prywatnym

To ubezpieczenie pozwala się zabezpieczyć przed skutkami finansowymi w wyniku nieumyślnego spowodowania czyjejś szkody np. zalanie mieszkania, pogryzienie obcego przez psa itp.